Skip to content

Te Tauira Whāriki

Pihi kau ake te whakaaro pai, hauhake tonu iho
NĀ TE WHAREHUIA MILROY

Ko Te Ara Tūāpae te mahere rautaki a Te Kōhanga Reo. Ki konei e kitea ai ngā tūmanako me ngā whāinga i whakatauhia e ngā kōhanga reo puta noa i te motu.

Ko tā te whānau he whakarite i tētahi ara whakatutuki, whakatinana mahere, arā, me pēhea, mā wai e mahi, me te wā kia tutuki ngā tūmanako o te mahere.

Kia maumahara, ko tētahi take nui i te wā e whakaritea ana te mahere, kia whakaaro nui ki ngā hiahia me ngā tūmanako mō te mokopuna tae atu ki ngā rauemi, ki ngā pūkenga hoki o te whānau, o te purapura rānei.

Kākahu

 

E whai ake nei te whakapapa o Te Whāriki mō te whakatakoto kaupapa:

  • Te mahere ā-tau (tau Pākeha).
  • Te mahere wāhanga ā-tau (tau Māori).
  • Te mahere ā-wiki.

"Pihi kau ake te whakaaro pai:

  1. ki te ara mai ake he whakaaro
  2. he moemoeā rānei
  3. tērā ka rongohia e koe ki tō puku, he mea tuku iho mai
  4. e toko ake i taua wā tonu te whakaaro.

Hauhake tonu iho”:

  1. kia mau tonu i aua whakaaro
  2. kia titia ki te ngākau
  3. kia kaua e warewaretia.

Hauhakehia kia noho tangata whenua ai.

Pupuritia ngā tāonga tuku iho i roto i taua whakaaro, moemoeā tonu.