Skip to content

Te Pūmahara

Te Kunenga Ako

Ko te kunenga ako he taonga tuku iho nā kui mā, nā koro mā. Ki te marae ka wānanga tahi, ka kai tahi, ka kōrero tahi, ka moe tahi. Ki tā te Māori titiro, ko ngā kaupapa a Te Kōhanga Reo te whakatinanatanga o te kunenga ako.

Ngā mōhiotanga

Ngā pūmanawa e waru

I ahu mai ēnei pūmanawa e waru i ngā rangahau a Howard Gardner e pā ana ki ngā huarahi ako huhua ka whāia e te tamaiti.


He pukapuka: Gardner, Professor H. Frames of Mind. Basic

Books, Havard University. New York: Harper Collins.

He mea tango mai i te Pinepine te Kura. Te Tāhuhu o te Mātauranga 2000.