Te Tūāpapa o Te Whāriki

"Rukuhia te mātauranga ki tōna hōhonutanga

me tōna whānuitanga"

Ko ngā kaupapa whakahaere me ngā taumata whakahirahira te tūāpapa o Te Whāriki. Ko ngā whāinga me ngā mātāpono e rua i whakatauhia hei huarahi whakatō i ngā āhuatanga o Te Whāriki ki roto i ngā mahi me ngā kawenga o Te Kōhanga Reo kia mārō ai te tūāpapa.

Te tūāpapa o Te Whāriki

Ngā Kaupapa Whakahaere

WHAKAMANA

Mā Te Whāriki a te Kōhanga Reo e whakatō te kaha ki roto i te mokopuna ki te ako, kia pakari ai tana tipu

NGĀ HONONGA

Mā roto i ngā piringa, i ngā whakahaere i waenganui o te mokopuna me te katoa e whakatō te kaha ki roto i te mokopuna ki te ako.

KOTAHITANGA

Mā Te Whāriki a te Kōhanga Reo e whakaata te kotahitanga o ngā whakahaere katoa mō te ako a te mokopuna, mō te tipu o te mokopuna.

WHĀNAU TANGATA

Me whiri mai te whānau, te hapū, te iwi, me tauiwi, me ō rātou wāhi nohonga ki roto i Te Whāriki, hei āwhina, hei tautoko i te akoranga, i te whakatipuranga o te mokopuna.


Ngā Taumata Whakahirahira

Mana Atua

Kia mōhio ki te whakapono, wairua, aroha, manaaki, whakakoakoa, whakahirahira.

Mana Tangata

Kia mōhio ki ōna whakapapa, ki te pātahi o te whānau, ki ōna hoa, whānau whānui; ki ōna kaumātua; ki a Ranginui rāua ko Papatūānuku.

Mana Reo

Kia mōhio i te rangatiratanga, i te tapu me te noa o tōna ake reo. Kia matatau te tamaiti ki te whakahua i te kupu. Kia mōhio ki tōna ao, te ao Māori.

Mana Whenua

Kia mōhio ki ōna tūrangawaewae, ki ōna marae, ki ngā pepeha o ōna iwi. Kia mōhio ki te mana o ngā awa, whenua, o ngā maunga. Kia mōhio ki te manaaki, ki te tiaki i te whenua.

Mana Aotūroa

Kia mōhio he wairua tō ngā mea katoa: te whenua, te moana, te ao whānui, ngā whetū, te hau, ngā rākau, ngā ngāngara.


Te Whāriki a te Kōhanga Reo
Te Whāriki a te Kōhanga Reo

Kei tēnei tauira whāriki ngā whakahaere mō ngā kōhanga reo. Ko te tikanga, ina oti ai te raranga i te whāriki nei, kua oti hoki te whakatakoto i ngā huarahi o ngā taonga e tukuna ana ki ngā mokopuna.

Pānuitia te katoa o Te Whāriki a te Kōhanga Reo

He Whakamārama

Kei te whanakehia tonuhia tēnei pae tukutuku. Ā kō kō ake nei puta mai ai ētahi atu kōrero mō Te Whāriki ā-ipurangi.

Mehemea he kōrero whai hua, he pātai rānei āu mō tēnei pae tukutuku, tēnā whakapā mai ki a mātou i  Early.Learning@education.govt.nz