Skip to content

Te Tūāpapa o Te Whāriki

Rukuhia te mātauranga ki tōna hōhonutanga me tōna whānuitanga

Ko ngā kaupapa whakahaere me ngā taumata whakahirahira te tūāpapa o Te Whāriki. Ko ngā whāinga me ngā mātāpono e rua i whakatauhia hei huarahi whakatō i ngā āhuatanga o Te Whāriki ki roto i ngā mahi me ngā kawenga o Te Kōhanga Reo kia mārō ai te tūāpapa.

Ngā Kaupapa Whakahaere

WHAKAMANA

Mā Te Whāriki a te Kōhanga Reo e whakatō te kaha ki roto i te mokopuna ki te ako, kia pakari ai tana tipu.

NGĀ HONONGA

Mā roto i ngā piringa, i ngā whakahaere i waenganui o te mokopuna me te katoa e whakatō te kaha ki roto i te mokopuna ki te ako.

KOTAHITANGA

Mā Te Whāriki a te Kōhanga Reo e whakaata te kotahitanga o ngā whakahaere katoa mō te ako a te mokopuna, mō te tipu o te mokopuna.

WHĀNAU TANGATA

Me whiri mai te whānau, te hapū, te iwi, me tauiwi, me ō rātou wāhi nohonga ki roto i Te Whāriki, hei āwhina, hei tautoko i te akoranga, i te whakatipuranga o te mokopuna.


Ngā Taumata Whakahirahira

TWATKR

Te Whāriki a te Kōhanga Reo

Kei tēnei tauira whāriki ngā whakahaere mō ngā kōhanga reo. Ko te tikanga, ina oti ai te raranga i te whāriki nei, kua oti hoki te whakatakoto i ngā huarahi o ngā taonga e tukuna ana ki ngā mokopuna. 

Pānuitia te katoa o Te Whāriki a te Kōhanga Reo 

Read More

He Whakamārama

Kei te whanakehia tonuhia tēnei pae tukutuku. Ā kō kō ake nei puta mai ai ētahi atu kōrero mō Te Whāriki ā-ipurangi.

Mehemea he kōrero whai hua, he pātai rānei āu mō tēnei pae tukutuku, tēnā whakapā mai ki a mātou i  Early.Learning@education.govt.nz