Skip to content

Te Mātai Tamaiti: Ngā Rauemi

Tā Tīmoti Kāretu

Ka waiatahia e ngā tamariki me ngā kaiako i Te Kōhanga Reo o Te Āwhina tētahi waiata, kātahi a Tā Tīmoti Kāretu ka kōrero mō tētahi huarahi e pakari ai te reo o te hunga e whāngai ana i te reo ki ngā mokopuna.

 • Tuhituhinga ataata

  Tuhituhinga ataata Tuhituhinga ataata

  (Kei te waiata ngā tamariki mokopuna me ngā kaiako)

  Tēnā kia tīmata atu tāua i te kōhanga reo nei. Kua roa au e whakapono ana koirā te huarahi tika hei takahi mā tātou, ana, kia whāia mai hoki Te Kōhanga Reo i ngā kura kaupapa. Engari ko taku tino whakapono, ko Te Kōhanga Reo te tūāpapa o te reo. Ki te pakari mai i reira ka māmā te haere o te reo i roto i ngā kura, i ngā wāhi whai mai i Te Kōhanga. Nā, e eke ai ki tērā taumata o te pakari, me pakari .... te hunga ko rātou kei te whāngai atu i te reo.

  Tuhituhinga ataata

Kaa Williams

Ka hakaina e ngā tamariki mokopuna te haka "Ka mate".
Ka whakamārama a Kaa Williams i ngā āhuatanga o te marautanga, o te pukapuka Te Whāriki.

 • Tuhituhinga ataata

  Tuhituhinga ataata Tuhituhinga ataata

  Ngā tamariki mokopuna me te kaiako: Ka mate ka mate ka ora ka ora ….. Hī!

  ...ka tae mai ki te pukapuka a Te Kōhanga Reo e kīia nei ko Te Whāriki, nē, ko te marautanga o Te Whāriki. Nā, ngā āhuatanga kei roto i tērā – nui. E pā atu ana ki ā tātou tikanga tawhito. Ki te whakamāori pea i te āhua o taua pukapuka me hoki rawa ki muri, ka tō mai i ngā kōrero. Kia Māori tonu te wairua i tēnei wā.

  He mea tango mai i te Pinepine te Kura (kōpae ataata). Te Tāhuhu o te Mātauranga 2000.

  Tuhituhinga ataata