Skip to content

Te Hono ki te Kura: Te Kōnae Mokopuna

Whānau ana te tamaiti
me rarau atu
whakamau ki te ū
kei reira ka tīmata ki te kōrero Māori
NĀ HĒNARE TŪWHĀNGAI

Te Wairua me te Whatumanawa

I roto i ngā rangahau kua puta mai ināianei kua kitea ake, e waru tekau paihēneti (80%) o ngā mōhiotanga o te tangata, e ahu mai ana i te whatumanawa12. Ko tēnei mōhiotanga ka pupuritia e ngā mahara o te tinana, arā, i te kitenga, i te rangona, i te whakamātau ā-waha, i te rangona ā-ihu me te pānga ā-tinana. Ko te tinana te hinengaro e moe ana. Ka mahi tahi te tinana, te hinengaro, te wairua me te whatumanawa ki te āwhina i te mokopuna ki te ako. Kia pai tā tātou tiaki i te whatumanawa, te pūmanawa, me te mauri o te mokopuna. Ki te tūkinotia rātou ka mau ki ō rātou mahara katoa e waru tekau paihēneti (80%) o te wā.

Mehemea ka tirohia e tātou ngā kupu mai i te ao Māori mō ngā whatumanawa ka kite tātou i te mōhio o te iwi Māori ki tēnei āhuatanga. Rapaina mai ngā kupu whatumanawa, ā, ka wānanga mai i ahu mai i hea? I te puku? I te manawa? I hea rānei? 


Pukuriri

Kiriweti

Whakahī

Māharahara

Poho wera

Hiapōuri

Ngākaunui

Manawanui

Ate rahirahi

Taringa pākura

Ūpoko mārō

Pūhaehae

Mamae

mai i te puku 

mai i te kiri

ka ahu mai i hea?

mai i ngā mahara

mai i te poho

mai i te hinengaro

mai i te hinengaro/manawa

mai i te manawa

mai i te ate

mai i te taringa, kāore e whakarongo

mai i te ūpoko, kāore e huri ngā whakaaro

ka ahu mai i hea?

ka ahu mai i hea?


12Daniel Goleman: Dryden & Vos; Whārangi 140 - 141

He mea tango mai i te Pinepine te Kura. Te Tāhuhu o te Mātauranga 2000.