Te Kōnae Mokopuna

Te Wairua me te Whatumanawa

I roto i ngā rangahau kua puta mai ināianei kua kitea ake, e waru tekau paihēneti (80%) o ngā mōhiotanga o te tangata, e ahu mai ana i te whatumanawa12. Ko tēnei mōhiotanga ka pupuritia e ngā mahara o te tinana, arā, i te kitenga, i te rangona, i te whakamātau ā-waha, i te rangona ā-ihu me te pānga ā-tinana. Ko te tinana te hinengaro e moe ana. Ka mahi tahi te tinana, te hinengaro, te wairua me te whatumanawa ki te āwhina i te mokopuna ki te ako. Kia pai tā tātou tiaki i te whatumanawa, te pūmanawa, me te mauri o te mokopuna. Ki te tūkinotia rātou ka mau ki ō rātou mahara katoa e waru tekau paihēneti (80%) o te wā.

Mehemea ka tirohia e tātou ngā kupu mai i te ao Māori mō ngā whatumanawa ka kite tātou i te mōhio o te iwi Māori ki tēnei āhuatanga. Rapaina mai ngā kupu whatumanawa, ā, ka wānanga mai i ahu mai i hea? I te puku? I te manawa? I hea rānei?

12Daniel Goleman: Dryden & Vos; Whārangi 140 - 141

He mea tango mai i te Pinepine te Kura. Te Tāhuhu o te Mātauranga 2000.

Te Wairua me te Whatumanawa

"Whānau ana te tamaiti

me rarau atu

whakamau ki te ū

kei reira ka tīmata ki te kōrero Māori"

NĀ HĒNARE TŪWHĀNGAI