Skip to content

Te Hono ki te Kura: Ngā Rauemi

Rōhe Harrison rāua ko Hāriata Paekia

Ka kōrero a Rōhe Harrison rāua ko Hāriata Paekia mō ō rātou wawata ki ngā tamariki mokopuna e whakawhiti ana ki te kura.

 • Tuhituhinga ataata

  Tuhituhinga ataata Tuhituhinga ataata

  Rōhe Harrison Ko ōkū wawata kia noho mā ngā mokopuna pea tātou e whakaora i ngā rā kei te heke.

  Hāriata Paekia: Tāku nei, kia pai tonu ngā kura nē? Ka mahue ake Te Kōhanga Reo, nā, kia haere tonu te reo nei ki roto i ngā kura, nā, kia mau ai te reo i ā tātou tamariki mokopuna i roto i ngā kura.

  He mea tango mai i te Pinepine te Kura (kōpae ataata). Te Tāhuhu o te Mātauranga 2000.

  Tuhituhinga ataata