Poutama Ako

Kei hea ēnei mea e noho ana?

Mā te whakaahua nei e kitea ai te nohonga o ngā āhuatanga whaiaro me ngā puāwaitanga ki ngā wāhanga tinana o te tangata.

He mea tango mai i te Pinepine te Kura. Te Tāhuhu o te Mātauranga 2000.

"Mā te manawa, ka ākina te ora

Mā te ngākau ka tākina te hiahia

Mā te puku, ka puta te pito"

NĀ TEI RĀUA KO HINEMATIORO NOHOTIMA