Skip to content

Te Hono ki te Kura: Poutama Ako

Mā te manawa, ka ākina te ora
Mā te ngākau ka tākina te hiahia
Mā te puku, ka puta te pito
NĀ TEI RĀUA KO HINEMATIORO NOHOTIMA

Kei hea ēnei mea e noho ana?

Mā te whakaahua nei e kitea ai te nohonga o ngā āhuatanga whaiaro me ngā puāwaitanga ki ngā wāhanga tinana o te tangata.


He mea tango mai i te Pinepine te Kura. Te Tāhuhu o te Mātauranga 2000.