Te Hono ki te Kura

"Ka pū te ruha,

ka hao te rangatahi"

E hoe tahi ana te kōhanga reo, te kura kaupapa Māori, me te kura-ā-iwi i te waka whakaora i te reo, kia Māori ai te reo i te kura, i te kāinga me te hapori hoki. Ka whakawhitingia ana e te whānau ā rātou tamariki ki te kura, e haere tonu ana tā rātou hoe tahi i te ara ako o ngā tamariki. Ko te nuinga o ngā whānau kei ngā kura, i timata mai i te kōhanga reo. Nō reira tō rātou māramatanga ki ngā hua o te kuhu a te whānau ki ngā mahi a te kōhanga reo me te kura. Hei konei ka manawanui ai ēnei whānau ki te tautoko i ā rātou tamariki me tā rātou tipu i te reo Māori.

Ko ngā mōhiotanga e tika ana mō te mokopuna kia pakari ai tōna tū i te kura.

  • Te Poutama Ako
  • Te Kōnae Mokopuna
  • Te Tono ki te Kura
  • Te Pōwhiri
  • Ngā Rauemi
Te hono ki te kura

Te Whāriki a te Kōhanga Reo
Te Whāriki a te Kōhanga Reo

Kei tēnei tauira whāriki ngā whakahaere mō ngā kōhanga reo. Ko te tikanga, ina oti ai te raranga i te whāriki nei, kua oti hoki te whakatakoto i ngā huarahi o ngā taonga e tukuna ana ki ngā mokopuna.

Pānuitia te katoa o Te Whāriki a te Kōhanga Reo

He Whakamārama

Kei te whanakehia tonuhia tēnei pae tukutuku. Ā kō kō ake nei puta mai ai ētahi atu kōrero mō Te Whāriki ā-ipurangi.

Mehemea he kōrero whai hua, he pātai rānei āu mō tēnei pae tukutuku, tēnā whakapā mai ki a mātou i  Early.Learning@education.govt.nz