Te Hono ki te Kura

"Ka pū te ruha,

ka hao te rangatahi"

E hoe tahi ana Te Kōhanga Reo, Te Kura Kaupapa Māori, me Te Kura ā-Iwi i te waka whakaora i te reo, kia Māori ai te reo i te kura, i te kāinga, me te hapori hoki. Ka whakawhitingia ana e te whānau ā rātou tamariki ki te kura, ka whāia tonutia e te whānau te ara ako o ngā tamariki. Ko te nuinga o ngā whānau kei ngā kura, i timata mai i Te Kōhanga Reo. Nō reira tō rātou māramatanga ki ngā hua o te kuhu a te whānau ki ngā mahi a Te Kōhanga Reo me te kura. Hei konei ka manawanui ai ēnei whānau ki te tautoko i ā rātou tamariki me tō rātou tipu i te reo Māori.

Ko ngā mōhiotanga e tika ana mō te mokopuna kia pakari ai tōna tū i te kura.

Te hono ki te kura

Te Whāriki a te Kōhanga Reo
Te Whāriki a te Kōhanga Reo

Kei tēnei tauira whāriki ngā whakahaere mō ngā kōhanga reo. Ko te tikanga, ina oti ai te raranga i te whāriki nei, kua oti hoki te whakatakoto i ngā huarahi o ngā taonga e tukuna ana ki ngā mokopuna.

Pānuitia te katoa o Te Whāriki a te Kōhanga Reo

He Whakamārama

Kei te whanakehia tonuhia tēnei pae tukutuku. Ā kō kō ake nei puta mai ai ētahi atu kōrero mō Te Whāriki ā-ipurangi.

Mehemea he kōrero whai hua, he pātai rānei āu mō tēnei pae tukutuku, tēnā whakapā mai ki a mātou i  Early.Learning@education.govt.nz