Mahere ā-Wiki

E pakari ai te mokopuna me tika te whāngai, te poipoi, te ārahi hoki i a ia mai i tōna tipuranga ake. Ko te tipuranga ā-tinana, he whakatumatuma, he whakanikoniko, he whakaohooho ake hoki i te hinengaro. Ka puāwai mai te mokopuna kamakama, te mokopuna hihiri, te mokopuna e torotoro ai tōna katoa ki tāna e hiahia ai.

Mahere ā-Wiki

7Tirohia Dryden & Vos, Whārangi 238.

He mea tango mai i te Pinepine te Kura. Te Tāhuhu o te Mātauranga 2000.