Skip to content

Tā te Ao Whānui

Te Tipu o te Tinana me te Hinengaro

E ai ki ngā kōrero a Dryden rāua ko Vos, mā te oreore ā-tinana ki ngā huarahi raupapa, i tauiratia mai mō te tangata, mā reira tonu e āwhina te tipu o te hinengaro o te mokopuna. He tikanga tonu kei muri i tēnei. Mā te āta mahi i ngā mahinga mō tēnā taumata, mō tēnā taumata, e taea ai te tipu o te akoranga. Arā, me taea rawa e te mokopuna te whakaoreore ōna matimati me te hono atu ki ngā whakahaere o ōna karu, e taea ai e ia te hopu ake i tētahi mea. I te mutunga mā ēnei akoranga e āwhina i a ia ki te tuhituhi. Ko te mahi ngōki tētahi mahi tino pai mā te mokopuna. Hei konei ka ako ia ki te whakahaere i ōna whatu, ki te whakamahi tahi i ōna waewae me ōna ringaringa, me te whakahaere hoki i te taha mauī me te taha matau o tōna roro.

Ki tā Hartigan5 mā te oreore ā-tinana ka taea ngā mahi ako katoa, arā, te pānui, te tuhituhi, te pāngarau, te puoro me ētahi atu. Nā reira, kia kaha mai tātou ki te tautoko i te tipuranga o te mokopuna, ngā whakaoreore me ngā tākaro e pakari ai ia ki te ako6.


5Dryden & Vos, Whārangi 239.

6Tirohia Dryden & Vos, Whārangi 238 mō ngā putanga o te ako.

He mea tango mai i te Pinepine te Kura. Te Tāhuhu o te Mātauranga 2000.