Skip to content

Te Tūāpapa o Te Whāriki: Ngā Rauemi

Kaa Williams

Ka kōrero a Kaa Williams mō te whānautanga mai o ngā tamariki a ngā rangatira i ngā rā o mua i te whare kōhanga.

He mea tango mai i te Pinepine te Kura (kōpae ataata). Te Tāhuhu o te Mātauranga 2000.

 • Tuhituhinga ataata

  Tuhituhinga ataata Tuhituhinga ataata

  Āe, he mana nui tonu tō Te Whāriki, ehara i te whāriki noa iho. I ngā wā o mua, ki ngā kōrero a Hōhepa Kereopa, ko te whāriki nui tonu mō ngā tamariki a ngā rangatira. Ka hapū te puhi, te tamāhine rānei a te rangatira, ka heria ki te whare kōhanga, nē? I reira ka whārikihia taua kōhanga rā ki te kiokio. Nā, ko te kiokio he rite ki ngā aruhe nē, engari ko te mea e tipu nei ngā pikopiko ki runga, nē? Ko te kiokio tonu tērā. Nā, koirā ngā mea ka whārikihia te kōwhare kōhanga. Ā, engari mō ngā tamariki rangatira anake. Nā, ka whānau mai te pēpi ki runga i taua whāriki rau, ka pai noa iho te – ka tino ngāwari te moenga hei takoto mōna.

  Tuhituhinga ataata

Te Ao Peehi Kara

Ka kōrero a Te Ao Peehi Kara mō ētahi āhuatanga o Te Whāriki.

He mea tango mai i te Pinepine te Kura (kōpae ataata). Te Tāhuhu o te Mātauranga 2000.

 • Tuhituhinga ataata

  Tuhituhinga ataata Tuhituhinga ataata

  Kei whea te mana mō tēnei āhuatanga e kōrero ake nei tātou mō Te Whāriki. Ko Te Whāriki .... ki a tātou, te tangata. Kāore e pēnei ana kia – kāore e pēnei ana, nā, ka haere ki reira ka tūpekepeke a te kaiā whakahāwea ki te tangata. Heoi anō ko tērā whāriki – he rerekē tērā whāriki. E whai ake i te ara mā tātou. Ko te ara tērā o Te Whāriki, whakatakotohia mai ki mua i a tātou, nā, koinei ngā ture o te kāinga nei, nā ko te mana tērā o te kāinga. Ko te mana pupuri te mauri o ngā āhuatanga katoa e pae ki runga, ki te kaupapa e kōrero nei tātou mō Te Whāriki.

  Tuhituhinga ataata