Skip to content

Whāngai i te Reo Māori

Ki tā ngā tohunga, ko te wā waru marama ki te rua tau te wā e tino hirahira ana te roro o te tamaiti ki te tipu me te ako. Ka kaha te tipu o tōna reo, te rarapa o tōna hinengaro, me te pākiki o ōna whakaaro. Ka kaha anō ia ki te whakahoahoa, te mahi tahi me te whakaratarata ki ētahi atu.

Ko te tipu o te roro8 o te tamaiti tētahi tipuranga tino mīharo. I te wā e tipu mai ana ia i te kōpū o tōna kōkā, me tīmata tātou ki te tautoko me te āwhina i a ia. Kia pai ngā kai mā tōna kōkā. Kia kaua hoki tōna kōkā e kai paipa, e kai tarutaru. Kia kaha tōna kōkā ki a ia, me waiata atu, ā, me aroha atu.


8Tirohia Dryden & Vos te Ūpoko Tuarua, Tuatoru, Tuawhitu, Tuawaru, Tuaiwa

He mea tango mai i te Pinepine te Kura (kōpae ataata). Te Tāhuhu o te Mātauranga 2000.