Skip to content

Te Mātai Tamaiti: Poutama Ako

Te Tipuranga o te Reo

Ko te reo me ōna tikanga te huarahi matua ako mō te mokopuna e puāwai ai te reo o tōna tipuranga. Ko te whāngai i te mokopuna ki roto i tōna whare kōrero. Ko te poipoi i te mokopuna ki roto i tōna whare rotarota. Ko te ārahi i te mokopuna ki roto i tōna whare pūrākau.

Ngā reanga me ngā whakaputanga

Rā whānau ki te 2 marama:

Kei te whakamōhio mai.
Kei te māku, paru, tumeke rānei.

Ki te 4 marama:

Kua puta te mingo kata, me te ngunguru mārie, harikoa rānei.

Ki te 9 marama:

Kua whakaputa i te oro reo e rite ana ki te kupu.

Ki te 12 marama:

Kua tīmata te whakahuahua kupu.
Kotahi noa iho ia wā.

Ki te 18 marama:

Kua whakaputa i te huinga kupu. 
E rua, e toru rānei ia whakputanga.

E 2 tau ki te 4 tau:

Kei te whakamātau i ngā kupu-hono. 
Kua tino nui ake ana kupu.

E 4 tau ki te 6 tau:

Kua mau pai te reo.
Kei te whakawhānui i te takoto o tōna reo.
Kua rite ki te reo o ngā pākeke.


He mea tango mai i te Pinepine te Kura. Te Tāhuhu o te Mātauranga 2000.