Te Kaupapa o te Kōhanga Reo

"Ko Te Kōhanga Reo te poutokomanawa o te whare

e pupū ake ai te mana, te ihi, te wehi o te Māori"

NĀ A. T. MAHUIKA

Waiata

Kua tipu rā hei oranga

Mō te iwi Māori

Mā te Matua i te rangi

Hei ārahi te kōhanga

Nō reira mauria mai

Ngā tamariki

Ki Te Kōhanga Reo

Whakarongo ki te waiata "Kua tipu rā".

Waiata

Te Whāriki a te Kōhanga Reo
Te Whāriki a te Kōhanga Reo

Kei tēnei tauira whāriki ngā whakahaere mō ngā kōhanga reo. Ko te tikanga, ina oti ai te raranga i te whāriki nei, kua oti hoki te whakatakoto i ngā huarahi o ngā taonga e tukuna ana ki ngā mokopuna.

Pānuitia te katoa o Te Whāriki a te Kōhanga Reo

He Whakamārama

Kei te whanakehia tonuhia tēnei pae tukutuku. Ā kō kō ake nei puta mai ai ētahi atu kōrero mō Te Whāriki ā-ipurangi.

Mehemea he kōrero whai hua, he pātai rānei āu mō tēnei pae tukutuku, tēnā whakapā mai ki a mātou i  Early.Learning@education.govt.nz