Skip to content

Te Kaupapa o te Kōhanga Reo

Ko Te Kōhanga Reo te poutokomanawa o te whare e pupū ake ai te mana, te ihi, te wehi o te Māori
NĀ A. T. MAHUIKA

He kaupapa reo Māori i whakatūria i te tau 1982 mō ngā mokopuna Tau 0-6.

Waiata

Kua tipu rā hei oranga
Mō te iwi Māori
Mā te Matua i te rangi
Hei ārahi te kōhanga
Nō reira mauria mai
Ngā tamariki
Ki Te Kōhanga Reo

Whakarongo ki te waiata "Kua tipu rā".

Tamariki e waiata ana

TWATKR

Te Whāriki a te Kōhanga Reo

Kei tēnei tauira whāriki ngā whakahaere mō ngā kōhanga reo. Ko te tikanga, ina oti ai te raranga i te whāriki nei, kua oti hoki te whakatakoto i ngā huarahi o ngā taonga e tukuna ana ki ngā mokopuna.

 

Read More

He Whakamārama

Kei te whanakehia tonuhia tēnei pae tukutuku. Ā kō kō ake nei puta mai ai ētahi atu kōrero mō Te Whāriki ā-ipurangi.

Mehemea he kōrero whai hua, he pātai rānei āu mō tēnei pae tukutuku, tēnā whakapā mai ki a mātou  i  Early.Learning@education.govt.nz