Skip to content

Te Katoa o te Mokopuna

Te Katoa o te mokopuna

Te Ako

Ko te tino whāinga o Te Whāriki, ko te whakapiki i te kaha o te mokopuna ki te ako.

Tā te Māori

E ai ki ngā kōrero o Te Kauwae-runga1, ko ngā akoranga mō tēnei whare-wānanga i ahu mai i ngā kete i mauria mai e Tāne Mahuta i a Io-te-Matua-Kore. Ko ngā akoranga tuatahi mai i te Kete Uru-Matua2 e pā ana ki te aroha, te rongomau, me te pai. Ko te akoranga tuarua mai i te Kete Ururangi e pā ana ki ngā karakia katoa a te tangata. Ko te akoranga tuatoru mai i te Kete Uru-Tawhito, e pā ana ki ngā mea katoa hei āwhina i te tangata kia tika te haere, kia pai ngā mahi hei oranga mō te iwi. 


1Memoirs of the Polynesian Society, vol 111/1v. The Lore of the Whare Wānanga. Part 1. Te Kauwae-runga. New Plymouth, 1915.

2Te Kauwae-raro. New Plymouth, 1915.

He mea tango mai i te Pinepine te Kura. Te Tāhuhu o te Mātauranga 2000.