Mahere ā-Marama/Wāhanga

He tauira tēnei hei āwhina i a koe ki te whakatakoto i tō mahere ā-marama/ā wāhanga rānei. Tirohia, titoa rānei ngā waiata, ngā rotarota, ngā pukapuka hei kīnaki. Whakamāmāhia ngā mahi mā te mokopuna. Mā te whakakōrero i te mokopuna i roto i āu mahi whakatauira e mana ai te mokopuna.

Mahere ā-Marama/Wāhanga