Skip to content

Mahere ā-Marama/Wāhanga

He tauira tēnei hei āwhina i a koe ki te whakatakoto i tō mahere ā-marama/ā wāhanga rānei. Tirohia, titoa rānei ngā waiata, ngā rotarota, ngā pukapuka hei kīnaki. Whakamāmāhia ngā mahi mā te mokopuna. Mā te whakakōrero i te mokopuna i roto i āu mahi whakatauira e mana ai te mokopuna.


TĪKINA AKE TE MAHERE Ā-MARAMA/WĀHANGA HEI PDF

Te Mahere Mahi Ā-WĀHANGA
Te Marama:- Kei a koe te whakauru atu i te marama e hiahia ana.
Kaupapa Whānui:- Kei a koe te whakauru mai te kaupapa whānui mō tāu kōhanga reo. Kia waha ake i runga i te ngāwari
Kaupapa Whāiti:- Mehemea ko te kaupapa mō te kaupapa whānui ko te wai tote, ka noho pea ko te kaupapa whāiti, ngā kai o roto i te wai tote.
Ngā Whāinga:- Ka tāea te titiro ki Te Korowai, te wāhanga mō Te Whāriki. Ka nui ngā whāinga mō te mokopuna kei reira.
Waiata Pānui Kēmu Rauemi Kupu Hou
Ko ēnei mahi whakahihiko, ngā whēako hei whakaohooho ake i te kaupapa e waha ana i roto i tō rangi mō ngā mokopuna. Mā koutou tonu e whakaemi hei kawe ake ēnei tāonga ki te aroaro o te mokopuna.
Mātai tamaiti ā-wairua ā-hinengaro ā-tinana ā-whatumanawa
Kei roto i te āhua katoa o te mokopuna e pūāwai mai tōna mana āhua ake. Kia noho tangata whenua te mokopuna ki roto i tōna ake mita, ake hapū, ake iwi, tōna ake whānau tipu mai te pito ki te pito o tōna tipu.