Skip to content

Mahere ā-Tau

I whakaritea tēnei mahere i te tau 2012 hei tauira āwhina i ngā kōhanga reo. He kawe i ō kaupapa mai i ngā Taumata Whakahirahira me ngā wāhanga o te tau. Māu tonu e whakatō te kaupapa e whakatinanahia ai te mana āhua ake o te mokopuna i roto i tōna tipu, i tōna ora, i tōna ao.


TĪKINA AKE TE MAHERE Ā-TAU HEI PDF


TE WHĀRIKI: TE MAHERE Ā-TAU

NGĀ KAUPAPA WHAKAHAERE WHAKAMANA KOTAHITANGA WHĀNAU TANGATA NGĀ HONOTANGA
NGĀ TAUMATA WHAKAHIRAHIRA NGĀ WĀHANGA O TE TAU RAUMATI NGAHURU TAKURUA KŌANGA
MANA ATUA          
MANA WHENUA          
MANA TANGATA          
MANA REO          
MANA AOTŪROA