Mahere Ako: Ngā Rauemi

Tā Tamati Reedy

Ka kōrero a Tā Tamati Reedy mō ngā āhuatanga e pakari ai te katoa o te mokopuna.

He mea tango mai i te Pinepine te Kura (kōpae ataata). Te Tāhuhu o te Mātauranga 2000.

Tuhituhinga Ataata

Tā Tamati Reedy: ...te ngākaunui, te kaikā ki te kimi i ngā āhuatanga katoa kei roto i tēnei ao.

Mokopuna: Kei te mahi ia he mimi.

Kerry Jones: (Kaiako) Kei te pai tēnā.

Mokopuna: Kei te mimi ia...

Kerry Jones: Kei te pai.

Tā Tamati Reedy: Koinei ngā āhuatanga o te – me kī, o te – ngā taumata whakahirahira e hiahia nei tātou kia whāngaitia ki roto i ā tātou mokopuna, kia pakari ai – te tipu ake o tana tinana, te whakamana – kia pakari tana tinana, kia pakari tana hinengaro, kia pakari tana wairua, kia pakari hoki tana whatumanawa.

Mokopuna: Tēnā koe rākau kōwhai.

Kerry Jones: Ko wai te manu e tau ana i runga i tēnei rākau.

Mokopuna: Ko/he manu tūī.

Kerry Jones: He aha te mahi a manu tūī i runga i tēnā rākau?

Mokopuna: Kei te ngotengote i te waiū o māmā.

Kerry Jones: Te waireka o?

Mokopuna: O te rākau kōwhai.