Skip to content

Mahere Ako: Ngā Rauemi

Tā Tamati Reedy

Ka kōrero a Tā Tamati Reedy mō ngā āhuatanga e pakari ai te katoa o te mokopuna.

He mea tango mai i te Pinepine te Kura (kōpae ataata). Te Tāhuhu o te Mātauranga 2000.

 • Tuhituhinga Ataata

  Tuhituhinga Ataata Tuhituhinga Ataata

  Tā Tamati Reedy: ...te ngākaunui, te kaikā ki te kimi i ngā āhuatanga katoa kei roto i tēnei ao.

  Mokopuna: Kei te mahi ia he mimi.

  Kerry Jones: (Kaiako) Kei te pai tēnā.

  Mokopuna: Kei te mimi ia...

  Kerry Jones: Kei te pai.

  Tā Tamati Reedy: Koinei ngā āhuatanga o te – me kī, o te – ngā taumata whakahirahira e hiahia nei tātou kia whāngaitia ki roto i ā tātou mokopuna, kia pakari ai – te tipu ake o tana tinana, te whakamana – kia pakari tana tinana, kia pakari tana hinengaro, kia pakari tana wairua, kia pakari hoki tana whatumanawa.

  Mokopuna: Tēnā koe rākau kōwhai.

  Kerry Jones: Ko wai te manu e tau ana i runga i tēnei rākau.

  Mokopuna: Ko/he manu tūī.

  Kerry Jones: He aha te mahi a manu tūī i runga i tēnā rākau?

  Mokopuna: Kei te ngotengote i te waiū o māmā.

  Kerry Jones: Te waireka o?

  Mokopuna: O te rākau kōwhai.

  Tuhituhinga Ataata