Skip to content

Ngā Kaupapa Whakahaere

Ngā kōrero mō te kaupapa: He maha ngā tono mai i ngā mātua, kātahi tonu ka kuhu mai ki roto i Te Kōhanga Reo, mō ngā ture-here o te kaupapa. Kei te noho āwangawanga i te kupu nei, 'te kaupapa'. Te maha o ōna whakamārama, i ētahi wā, kīhai i kitea i roto i nga whakanekeneke.

 1. Ko te reo Māori anake me ōna tikanga i roto i Te Kōhanga Reo ia rā, ia rā.
 2. Ko te whakahaere ā-whānau. Kei te whānau te tikanga, arā ngā whakahaere, ngā whakanekeneke me ngā tikanga.
 3. Ko te pono ki te kaupapa. Kia tika, kia pono.
 4. Ko te whaioranga ā-wairua, ā-hinengaro, ā-tinana, ā-whatumanawa.

Hei whakamārama ake i ngā Pou e Whā

1. Te Reo me ōna Tikanga

 • Ko te reo Māori anake i roto i Te Kōhanga Reo.
 • E taea ana e ngā mātua te ako i te taha o ngā mokopuna.
 • He wāhi nui tō te kaumātua i roto i Te Kōhanga Reo, ā, e whai wāriu tonu ana rātou ki te tautoko i ngā kaimahi.
 • Ko te reo tonu te tikanga i whakatūhia ai Te Kōhanga Reo.
 • Ko te huarahi matua tēnei e taea ai te whakatō i te reo ki roto i a rātou.
 • Kei roto i te reo, te wairua, te tikanga Māori, te āhuatanga Māori.
 • Me noho rangatira ko te reo e tū ai he kōhanga reo.
 • Ko Te Kōhanga Reo te pārekereke e ū ai te reo ki te wairua, ki te hirikapo, ki te ngākau o te mokopuna.  

2. Whakahaere ā-whānau

 • Me whai wāhi te katoa o te whānau ki roto i ngā whakahaere a Te Kōhanga Reo, kia kapi ai ngā kaupapa katoa, mai i te tūtohinga ki te ūkaipōtanga o Te Kōhanga Reo.
 • Me hua kia whai wāhi katoa te nuinga o te whānau ki roto i ngā whakahaere a Te Kōhanga Reo, e kari ai ngā kaupapa katoa, arā, te tūtohinga, whakawhiwhi mahi ki nga whānau, ngā utu, ngā whare, ngā waka, ngā ora mahi, te mokopuna me ngā whakahaere a Te Whāriki.
 • Me āwhina tētahi i tētahi.
 • Kei te ako te katoa mō Te Kōhanga Reo te painga.
 • Kei te uru mai te māramatanga.
 • Ka taea te whakapae nō wai te hē.
 • Kāore e whai wāhi mai ngā mahi whakaparahako.
 • He wāhi ka tino koakoa te tangata.
 • E ako tonu ana te katoa i ngā āhuatanga e pā ana ki Te Kōhanga Reo.

3. Pono ki te kaupapa – Ngākaunuitia:

 • tō tātou Atua
 • ā tātou mokopuna
 • ō tātou tīpuna
 • ō tātou whānau, hapū, iwi
 • a koe anō, tētahi hoki ki tētahi.

4. Whaioranga

 • Ko koutou o te whānau kia tika anō hoki ā koutou kai kia noho ora mai anō hoki koutou hei tiaki i ngā mokopuna.
 • Kia āraitia atu ngā māuiui katoa mā te whāngai i ā tātou mokopuna ki ngā kai e tika ana.
 • Me āta matapaki e tātou te pānga mai o ēnei māuiui.