Skip to content

Matariki me Puanga

Tēnei a Aotearoa te pōwhiri i te putanga mai o Te Iwa o Matariki – ko ngā whetū o Matariki rāua ko Puanga – hei waitohu i te tīmatanga o te tau hou, e huihui nei tātou ki te huritao, ki te whakawhetai. Hei āwhina i te tamariki ēnei tū mahi hāpai i te whanaungatanga, whakaputa hoki i ngā kōrero, i ngā waiata, kia mārama rātou ki te tikanga tūturu o te wā o Matariki.

 

As Aotearoa welcomes in the appearance of Te Iwa o Matariki – the stars of Matariki and Puanga – indicating the new year is beginning, we come together in reflection and with gratitude. Activities that support whanaungatanga, and time to kōrero and waiata together help tamariki to experience the traditional purpose of Matariki.

Matariki huarahi ki te oranga tangata

Hei whakaranea ēnei pukapuka waiata, a Kaitiaki, a Matariki me Puanga, me ngā ataata hākori i ngā wheako waiata o tō pūtahi, o tō whānau rānei, hei whakawātea hoki i ētahi tomokanga mā te tamariki kia inu i te mātauranga o Matariki huri noa i a rātou, ahakoa i te kāinga i te taha o te whānau, ahakoa i tētahi ratonga kōhungahunga, i te hapori rānei, mā ēnei mea katoa ka mōhio rātou he kāinga tēnei nō rātou.

Ka kaha ake te piri a te tamariki ki ngā here o te kaitiakitanga o te hunga tangata i te wā o Matariki, mā ō rātou hononga, haepapa hoki, i a rātou e paihere nei i tō rātou toiora ki te toiora o Papatūānuku: ko au te taiao, ko te taiao ko au / I am the environment, the environment is me.

Matariki, pathway to the wellbeing of people

These Kaitiaki and Matariki me Puanga waiata books and animated videos will add to your centre/whānau repertoire of songs and waiata experiences, providing more ways for tamariki to absorb the activities of Matariki around them, whether at home with whānau, in an early learning service or in the community, deepening their sense of belonging to this place.

A renewed commitment to kaitiakitanga each Matariki, is understood by tamariki through their relationships and responsibilities as they make the important links between their own wellbeing and the wellbeing of Papatūānuku: ko au te taiao, ko te taiao ko au / I am the environment, the environment is me.

Videos, song-sheets, and books

Whāia ēnei hononga kia pai ai tō waiata tahi me ngā ataata hākori me ngā pukapuka ka taea te tiki ake. Kei ngā whārangi waiata ngā kupu me ngā tohu whakatangitangi, mō ngā taonga whakatangi.

 

Follow these links so that you may sing along to the animated videos and downloadable books. Song-sheets provide lyrics and the chords to play along with an instrument.

Waiata

Matariki me Puanga

Matarikisongsheet

Matariki me Puanga song-sheet

Download the song-sheet. (PDF 203KB)

Read More
Matariki book

Matariki me Puanga

Download the book. (PDF 1.9MB)

Read More

Kaitiaki

Kaitiaki songsheet

Kaitiaki song-sheet

Download the song-sheet. (PDF 203KB)

Read More
Kaitiaki

Kaitiaki

Download the book. (PDF 3.3MB)

Read More