Skip to content

Te whakatinanatanga o ngā mātāpono

Principles in action

He purapura i ruia mai i Rangiātea e kore e ngaro

A seed sown in Rangiātea will never be lost.

  • Empowerment | Whakamana
  • Holistic development | Kotahitanga
  • Family and community | Whānau tangata
  • Relationships | Ngā hononga

The principles are the foundations of curriculum decision making and a guide for every aspect of pedagogy and practice. The resources in this section demonstrate the principles in action.